Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Strona internetowa instytucji: http://mzk-polanica.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

18.03 Budowa parkingu 2

Polanica-Zdrój, 06.06.2018 r.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy Zdroju”, została wybrana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne EKOBUD, Stanisław Zakrzewski
57-320 Polanica Zdrój, ul. Hutnicza 7

Streszczenie oceny i porównania ofert
Nr
oferty
Nazwa i adres
Wykonawcy
Cena oferty
brutto (PLN)
Kryterium
cena
Kryterium
termin
gwarancji
Kryterium
termin
płatności
Razem
1 PBI EKOBUD
57-320 Polanica-Zdrój
ul. Hutnicza 7
964.485,13 60,00 20 5 85,00
2 ZB EMBUD
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Daszyńskiego 3a
1.141.256,13 50,71 20 5 75,71
3 Nowe Technologie
Wojciech Aftanas
58-262 Myśliszów 3
1.524.692,66 37,96 30 10 77,96

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty. Uzyskała łącznie – 85 punktów.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej na wstępie ustawy Zamawiający informuje, iż żadna oferta nie została odrzucona i nikt nie został wykluczony z postępowania.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.).
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów


Prezes Zarządu
Jacek Tyniec
Polanica-Zdrój, 18.05.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
BUDOWA ZESPOŁU PARKINGÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 W POLANICY-ZDROJU

 

WYŚWIETL CAŁOŚĆ OGŁOSZENIA

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   MZK Sp. z o.o.

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Stanisław Duda
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Mirosław Bernatowicz
Autor ostatniej poprawki:   Mirosław Bernatowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Marcin Moskal
ilość wyświetleń:   1380
data wytworzenia informacji:  18.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  18.05.2018 13:03
data weryfikacji:   26.04.2019 07:50
data ostatniej zmiany:   26.04.2019 07:50 Rejestr zmian