Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Strona internetowa instytucji: http://mzk-polanica.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PRACY MZK

 uwagi na zagrożenie epidemią COVID-19 w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK zostaje zamknięty dla interesantów od dnia 14.10.2020 r. do odwołania.

Korespondencję można zostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biurowca przy ul. Spacerowej 2, tradycyjną pocztą lub elektroniczną mzk@mzk-polanica.pl

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta – 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 74 865 17 86, ryszard.banach@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji – 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta – 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami.

Odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
74 865 17 70 Biuro Obsługi Klienta
74 865 17 80 Sekretariat

Autor:Mirosław Bernatowicz (2020.11.02 09:00)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  FE RP UE
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 
 
tytuł projektu:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
 
cel projektu:
Stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Obiektem badań jest miejska sieć wodociągowa i kanalizacja bytowo-gospodarcza w Polanicy-Zdroju.
 
beneficjent:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Politechnika Białostocka
Politechnika Wrocławska
 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 432 317,84 PLN
 
 
 

Autor:Mirosław Bernatowicz (2020.11.02 09:00)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

MZK

Adres
Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

 

Centrala - sekretariat
tel. 74 865 17 80
faks 74 865 17 77
e-mail mzk@mzk-polanica.pl


Godziny pracy Spółki
w dni robocze od 7:00 do 15:00


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój
  • drogą elektroniczną - e-mail: mzk@mzk-polanica.pl
  • telefonicznie: (74) 865 17 80

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pracownik Spółki. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@mzk-polanica.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zostały określone w naszej Polityce Prywatności.


Adres redakcji BIP:

Mirosław Bernatowicz

e-mail miroslaw.bernatowicz@mzk-polanica.pl

tel. 74 865 17 70

ul. Spacerowa 2

57-320 Polanica-Zdrój

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Mirosław Bernatowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   14574
data wytworzenia informacji:  23.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2015 22:10
data weryfikacji:   23.11.2015 22:10
data ostatniej zmiany:   30.10.2020 13:25 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]