Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Strona internetowa instytucji: http://mzk-polanica.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY MZK

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY MZK

  Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa (COVID-19),
mając na względzie komunikaty Wojewody Dolnośląskiego,
sztabu kryzysowego Starostwa Powiatu Kłodzkiego oraz
Zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 11.03.2020 r.
w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
od dnia 12.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
pracuje ale bez przyjmowania interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta - 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji - 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta - 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

  Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami, natomiast
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 nie będzie przyjmował odpadów.

Odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
74 865 17 17 Biuro Obsługi Klienta
74 865 17 80 Sekretariat

  Zawieszamy fizyczne odczytywanie wodomierzy. Prosimy o podawanie stanów przez stronę internetową MZKlub e-mailem katarzyna.jaroszewicz@mzk-polanica.pl. W przypadku braku odczytu będziemy fakturować zużycie
na podstawie poprzedniego okresu odczytowego.


Prezes Zarządu

Autor:Mirosław Bernatowicz (2020.03.30 13:54)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

MZK

Adres
Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

 

Centrala - sekretariat
tel. 74 865 17 80
faks 74 865 17 77
e-mail mzk@mzk-polanica.pl


Godziny pracy Spółki
w dni robocze od 7:00 do 15:00


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój
  • drogą elektroniczną - e-mail: mzk@mzk-polanica.pl
  • telefonicznie: (74) 865 17 80

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pracownik Spółki. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail: iod@mzk-polanica.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zostały określone w naszej Polityce Prywatności.


Adres redakcji BIP:

Mirosław Bernatowicz

e-mail miroslaw.bernatowicz@mzk-polanica.pl

tel. 74 865 17 70

ul. Spacerowa 2

57-320 Polanica-Zdrój

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Mirosław Bernatowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   11130
data wytworzenia informacji:  23.11.2015
data wprowadzenia do BIP:  23.11.2015 22:10
data weryfikacji:   23.11.2015 22:10
data ostatniej zmiany:   22.06.2018 11:39 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]